คลัง เร่งใช้สิทธิ คนละครึ่ง-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ก่อนสิ้นเดือน เม.ย.

คลังเร่งออกมาใช้สิทธิ คนละครึ่ง-โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ก่อนหมดเขตสิ้นเดือนเม.ย. ชี้ล่าสุดยอดใช้จ่าย 3 โครงการ ทะลุ 6.7 หมื่นล้านบาท ประชาชนเข้าร่วม 40.92 ล้านคน

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.92 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 67,705.55 ล้านบาท

“ขอเรียนย้ำว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลือใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย”

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.37 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 7,315.73 ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.29 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 634.72 ล้านบาท

และ 3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 57,875.2 ล้านบาท

และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.02 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,679.9 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 59,555.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,313.15 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,241.95 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 24,914.7 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,241.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,693.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 20,528.5 ล้านบาท ร้านบริการ 1,063.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 113.5 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.9 หมื่นราย

“ข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,768.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 920.55 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 848.35 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.41 หมื่นราย”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance