บีซีพีจี กำไรทะลุ 2 พันล้านบาทปี 64-จ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น ด้านผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/64 รายได้รวมอยู่ที่ 1.23 พันล้านบาท

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 4,231 ล้านบาท

 

ขณะที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 2,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.6% จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 1,959 ล้านบาท

 

ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,137 ล้านบาท

 

ด้านกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 536 ล้านบาท

สำหรับในภาพรวมของปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิต 7.7 เมกะวัตต์ ได้เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามกำหนด

 

และรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รวมทั้งบริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงประสิทธิภาพแผงโซลาร์

 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2564 หรือครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น

ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นเงินปันผลทั้งปี 0.33 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market