เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนค้าลอตเตอรี่ 2 แสนราย ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2565 ใครมีสิทธิ ไม่มีสิทธิ เช็กเลย

วันที่ 1 มกราคม 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ ซื้อ-จองล่วงหน้า กับกลุ่มรายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลาก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามโรดแม็ปในปี 2565 แก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา 80 บาท

โดยจะเปิดรับสมัครผู้ซื้อจองล่วงหน้า จำนวน 200,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงรายที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ใหม่ทั้งหมด และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสลากไปจำหน่ายรายละ 5 เล่ม โดยกลุ่มนี้สามารถนำลอตเตอรี่ไปขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ด้วย

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ช่องแรกสำหรับผู้ค้าเดิมที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 58 และยังมีสิทธิคงอยู่ในปัจจุบัน และช่องสองสำหรับผู้ค้าที่ยังไม่เคยมีสิทธิมาก่อน หรือเคยมีสิทธิแล้วแต่ถูกตัดสิทธิ โดยบนหน้าเว็บไซต์ จะมีการแบ่งช่องให้เลือกอย่างชัดเจน

เงื่อนไขผู้ค้าเดิม
ผู้ค้าเดิม 1.5 แสนคน จะต้องมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดทุกคน
หากไม่ลงทะเบียนจะถือว่าสละสิทธิ
โดยจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัว และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ระบุสถานีที่จำหน่าย เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด
หลังจากนั้นสำนักงานสลากฯ จะตรวจสอบข้อมูล และคัดเลือกผู้จำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นผู้ขายตัวจริง
ไม่ขายส่งหรือขายช่วงต่อ และไม่ขายเกินราคากำหนด 80 บาท
เงื่อนไขผู้ค้าที่ยังไม่เคยมีสิทธิหรือถูกยกเลิกสิทธิ
ต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทย อายุ 20-80 ปี
มีภูมิลำเนาในเขตที่จะขอสิทธิไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่เป็นโรคติดต่อ
ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือมีคู่สมรสทำงานในสำนักงานสลากฯ
ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พระภิกษุ นักบวช
ไม่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ เช่น อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33
กรณีผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย
โดยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ระบุสถานีที่จำหน่าย เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก