กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดตัวหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy กลั่นบทเรียนของเศรษฐกิจไทย 5 ทศวรรษเพื่อสานเส้นทางสู่อนาคต ในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปี

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง ตอบแทนองค์ความรู้คืนสู่สังคม ด้วยการจัดทำหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy ฉายภาพพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย ตลอดระยะเวลาเกินกว่าห้าทศวรรษนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ถอดรหัสบทเรียนจากบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตลอดจนชี้ความท้าทายและทางออกแห่งอนาคต

เรียนรู้ บทเรียนเศรษฐกิจไทย ผ่านตัวหนังสือ 50 ปี KKP

ทั้งนี้ เนื้อหาจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเกียรตินาคินภัทรได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย นายธนกร จ๋วงพานิช ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ดร.ณชา อนันต์โชติกุล นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ และนายศรัณย์ กิจวศิน

นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยอีกคับคั่ง อาทิ นายกรัฐมนตรี นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักวิชาการ สำหรับประชาชนผู้สนใจ เกียรตินาคินภัทรเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีแล้ววันนี้

 

สำหรับที่มาของโครงการหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เราพูดถึงการเตรียมตัวเพื่อรับมือโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่าโลกของ ‘วูคา (VUCA)’ ตลอดเวลา แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การคาดการณ์ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร

ซึ่งก็คือ การศึกษาอดีตว่าเรามาสู่จุดที่เป็นอยู่ได้อย่างไร เพื่อเข้าใจทั้งข้อจำกัดและศักยภาพของตัวเองและเลือกหนทางก้าวต่อไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 

“ด้วยเหตุนี้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรคิดว่า การพยายามทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทย นอกเหนือไปจากประวัติศาสตร์ขององค์กร น่าจะให้ประโยชน์และมีความหมายที่สุดแก่สังคม”นายบรรยงกล่าว

 

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือ นอกจากบทวิเคราะห์บทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้รับความกรุณาจากหลายท่าน ซึ่งได้รู้เห็นหรือมีส่วนสำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาร่วมให้สัมภาษณ์แก่หนังสือ ทำให้สามารถปะติดปะต่อและเห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น

 

ทั้งนี้ เนื้อหาของหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy แบ่งออกเป็น 7 บท โดยแต่ละบทบอกเล่าถึงหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมถอดรหัสบทเรียนสำหรับการตอบสนองต่อคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

สงครามเย็น
วิกฤต Oil Shock
ยุคโชติช่วงชัชวาล
วิกฤตต้มยำกุ้ง
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
วิกฤตการเมือง

นอกจากนั้น ตลอดเล่มยังสอดแทรกด้วยบทสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ อาทิ

อดีตนายกรัฐมนตรี

นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เสนาะ อูนากูล
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ที่ปรึกษาของรัฐบาล

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

นักวิชาการ

ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ภาคเอกชน

นายคีรี กาญจนพาสน์ แห่งกลุ่มบีทีเอส
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ แห่งกลุ่มเซ็นทรัล
นายธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market