EA นำธีมหุ้น EV พุ่งรับข่าวบวก ครม. เคาะวงเงินหนุนยานยนต์ไฟฟ้า 70,000-150,000 บาท/คัน พร้อมลดภาษี 0-2 % กินระยะเวลา 2 ปี 2565-2568

จากการประชุมครม.วันนี้ (15 ก.พ. ) รายงานตามกระทรวงพลังงานเสนอ มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รถ อีวี หรือ รถ EV ทั้งระบบ

โดยเฉพาะการสนับสนุนดีมานต์ผู้ใช้รถอีวีในประเทศ โดยแพคเกจที่บอร์ดอีวีจะมีการเสนอนั้นครอบคลุม ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่เสนอแล้ว

มาตรการแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2565-2568 ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ

1. เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน

2. ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%

3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566

4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ

ทั้งนี้ ค่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ ผลิตชดเชยให้เท่ากับจำนวนที่นำเข้า CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี 2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิตในอัตราส่วน 1.5 เท่า (นำเข้า 1 คัน ผลิต 1.5 คัน) ผู้ใช้สิทธิ์จะผลิต BEV รุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชย ยกเว้นรถที่มีราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาทต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่นำเข้ามา เป็นต้น

ประกอบไปด้วย หุ้นผู้ผลิตแบตเตอรี่ -ชิ้นส่วนยานยนต์ –สถานีชาร์ทไฟ

EA 94.25 บาท เปลี่ยนแปลง 3.01 %

NEX 19.40 บาท เปลี่ยนแปลง 7.78%

BYD 18.90 บาท เปลี่ยนแปลง 5 %

GPSC 75.50 บาท เปลี่ยนแปลง 2.03 %

DELTA 408.00 บาทเปลี่ยนแปลง 5.43 %

KCE 60.75 บาท เปลี่ยนแปลง 2.97%

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business