จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น เผยกำไรปี 64 ที่ 221.04 ล้าน พุ่งแรงจากปี 63 ที่ 44.16 ล้าน ส่ง JasTe ลุยธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ กางแผนปี 65 ทุ่มงบลงทุน 3.3 พันล้าน เพิ่มเครื่องขุดเป็น 8,100 เครื่อง เพิ่มศักยภาพขุดบิทคอยน์แตะ 1 ล้านTerrahash/S สู่เหมืองขุดบิทคอยน์รายใหญ่สุดในไทย

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีกำไร 221.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี2563 ที่ 44.16 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ที่ 0.06 บาท

โดยปี 2564 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (JasTel) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งได้มีการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ที่มีพลังประมวลผลสูง (TotalHash Rate) จํานวน 1,725 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ จํานวนรวมทั้งสิ้น 437.31 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2564 มีจํานวนเครื่องขุดบิทคอยน์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จํานวน 315 เครื่อง ส่วนจํานวนเครื่องขุดบิทคอยน์ที่เหลือจะทยอยส่งมอบในปี 2565

สําหรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ในปี 2565 จะทําให้จํานวนเครื่องขุดของบริษัทรวมอยู่ที่ 8,100 เครื่อง โดยมีระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น การลงทุนเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการในการขุดบิทคอยน์เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านTerrahash/s ซึ่งจะทําให้กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์รายใหญ่สุดใประเทศไทย

โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจ
จัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ยังเป็นธุรกิจหลักที่ทางกลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ท (Internet Service Provider) ฯลฯ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business