บมจ.โรแยล พลัส (PLUS) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ภายในไตรมาส 2/65 นี้

นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ PLUS กล่าวว่า การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยายธุรกิจมากขึ้น โดยเงินระดมทุนจะนำไปใช้ลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่รอบด้าน

ขณะที่ น.ส.สุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ PLUS กล่าวว่า PLUS เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปหลายประเทศในหลายทวีป โดยสัดส่วนรายได้ในปี 63 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 อยู่ที่ 98.9% และ 98.9% ตามลำดับ เป็นรายได้มาจากการส่งออก โดยมีประเทศคู่ค้าหลักอยู่ในทวีปต่างๆ ได้แก่ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป ปัจจุบัน PLUS มี 5 สายการผลิต สามารถรองรับการผลิตสูงสุดได้ 197.8 ล้านขวดต่อปี

PLUS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ โดยมีสินค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว แบรนด์ Coco Royal เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ Coco Royal เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก แบรนด์ Nita เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย ภายใต้แบรนด์ Coco Royal

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket