ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง DITTO เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ห้ามหักกลบราคา-คำนวณวงเงินซื้อขาย-ติดแคชบาลานซ์ มีผล 24 มี.ค. – 12 เม.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 โดยห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (Net Settlement) ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และต้องใช้บัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ในการซื้อขายเท่านั้น

ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 12 เม.ย.2565

“นันทพร ชลวณิช” ขายหุ้น SOLAR เกลี้ยงพอร์ต 7.35% แก่ “ไพวงษ์ เตชะณรงค์”

“นันทพร ชลวณิช” ผู้ถือหุ้นใหญ่ SOLAR ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 80 ล้านหุ้น หรือ 7.3512% แก่ “ไพวงษ์ เตชะณรงค์”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย นางนันทพร ชลวณิช ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.3512% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.3512% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.9189% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงกับ นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 80,000,000 หุ้น หรือ 7.3512% ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เคยถืออยู่ทั้งหมด

สำหรับ นางนันทพร ชลวณิช เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ SOLAR

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business