สินมั่นคงประกันภัย รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 4,753 ล้านบาท จ่ายเคลมประกันภัยโควิด “เจอจ่ายจบ” กว่า 8,141 ล้านบาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทประสบผลขาดทุนสูงถึง 4,753.81 ล้านบาท ลดลงกว่า 727.68% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน มาจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือกว่า 7,632.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนเพียง 11.56 ล้านบาท

โดยบริษัทประสบผลขาดทุนจากการรับประกันภัยกว่า 6,406.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับประกันภัยโควิดขาดทุนเป็นจำนวนเงินสูงถึง 7,632.56 ล้านบาท ส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่น ๆ มีผลกำไรจำนวน 1,226.06 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้รวม 10,898.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.66% จากปี 2563 เกิดจาก

1.เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 9,850.45 ล้านบาท ลดลง 2.19% เป็นผลมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 743.46 ล้านบาท

2.รายได้และกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 705.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 724.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 501.10% จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อทำกำไร

และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 86.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 1,555.62% เป็นผลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 16,405.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,917.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 72.91% จากปี 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 9,488.13 ล้านบาท เกิดจาก 1.ค่าสินไหมทดแทน 13,332.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,009.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 110.85% จากปี 2563

โดยแยกเป็นค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ จำนวน 5,191.66 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด 8,141.32 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในปี 2563

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance