แบงก์ชาติประเมินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนสูงกว่าปกติ พร้อมสำรองเงินสด 1.2แสนล้านบาท -กสิกรไทยเตรียมเงินสด 3.6หมื่นล้านบาทรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาว 30 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65

ธปท.-กสิกรไทย สำรองเงินสดรับปีใหม่ 1.2แสนล้านบาท และ 3.6หมื่นล้านบาท

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกตินั้น ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด 19 แนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประเมินว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอแล้ว

กสิกรไทยสำรองเงินสดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ 36,000 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,200 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,500 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 850 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,900 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 12,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 14,300 ล้านบาท